Команда проекту – арт: Ольга Балашова

Кандидат філософських наук, мистецтвознавець, художній критик, викладач кафедри теорії та історії мистецтва НАОМА. Ольга є автором та куратором багатьох неформальних освітніх програм з мистецтва. Сфера наукових інтересів: мистецтво нових медіа, західноєвропейська художня культура Нового часу, українське та світове мистецтво ХХ-ХХІ століття. Співавтор книги «Мистецтво українських шістдесятників» (Основи, 2015) та монографії «Ройтбурд» (Основи, 2016).

 

Copyright 2017 © All Rights Reserved